Quantum Leap

Quantum Leap verleent gespecialiseerde logistieke diensten gericht op Spoed-, Overnight- en Innight-vervoer, Warehousing, Weblogistiek, Geconditioneerd vervoer, ADR, Projectvervoer en Maatwerkopdrachten.

Vanuit een aantal zelfstandige werkmaatschappijen worden de diverse diensten aangeboden. De werkmaatschappijen hebben elk hun eigen karakteristieken en aandachtsgebieden, maar kunnen via de zusterbedrijven het volledige portfolio bieden.

Naast de werkmaatschappijen heeft Quantum Leap een aantal strategische samenwerkingen en deelnemingen.


Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk voor de voorspelbaarheid van de dienstverlening en daarmee voor de resultaten van onze klanten. Binnen de groep volgen verschillende zusterbedrijven 1 of meerdere normen en certificeringseisen. Te denken valt aan ISO9001, ISO14001, CvIB, ADR etc.MVO

Quantum Leap onderkent het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor de kwaliteit en voorspelbaarheid van de dienstverlening. Zij demonstreert hiermee dat zij de MVO-activiteiten ondersteund zodat bedreigingen en effecten op zowel de eigen organisatie als de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen, beperkt en beheerst.

Hiermee wordt de noodzaak tot handhaving van een structurele en gecoördineerde aanpak van MVO-activiteiten onderstreept, waarbij bijdragen worden geleverd aan de versterking van het vertrouwen met de handelspartners, de klanten, de leveranciers en de medewerkers en aan het handhaven en uitbouwen van het opgebouwde MVO-imago van Quantum Leap en haar zusterondernemingen..